AS-Front

Reifen 4.00-16, 4 PR, 69 A6/62 A8, TT, BKT TF-9090 (T7)

 • Artikelnummer: 034680
 • Hersteller: BKT
 • Profil: TF-9090
 • Größe: 4.00-16
 • PR: 4
 • TL/TT: TT
 • Belastung max. kg bei km/h: 325/30
 • Zoll: 16

Reifen 4.00-16, 4 PR, 69 A6/61 A8, TT, BKT TF-8181, AS-Front

 • Artikelnummer: 036400
 • Hersteller: BKT
 • Profil: TF-8181
 • Größe: 4.00-16
 • PR: 4
 • TL/TT: TT
 • Belastung max. kg bei km/h: 325/30
 • Zoll: 16

Reifen 6.00-16, 6 PR, 88 A6/80 A8, TT, BKT TF-8181, AS-Front

 • Artikelnummer: 020584
 • Hersteller: BKT
 • Profil: TF-8181
 • Größe: 6.00-16
 • PR: 6
 • TL/TT: TT
 • Belastung max. kg bei km/h: 560/30
 • Zoll: 16

Reifen 6.50-16, 6 PR, 91 A6/83 A8, TT, BKT TF-9090 (T7)

 • Artikelnummer: 021024
 • Hersteller: BKT
 • Profil: TF-9090
 • Größe: 6.50-16
 • PR: 6
 • TL/TT: TT
 • Belastung max. kg bei km/h: 615/30
 • Zoll: 16

Reifen 7.50-16, 6 PR, 98 A6/90 A8, TT, BKT TF-9090 (T7)

 • Artikelnummer: 021086
 • Hersteller: BKT
 • Profil: TF-9090
 • Größe: 7.50-16
 • PR: 6
 • TL/TT: TT
 • Belastung max. kg bei km/h: 750/30
 • Zoll: 16

Reifen 7.50-16, 6 PR, 98 A6/90 A8, TT, BKT TF-8181, AS-Front

 • Artikelnummer: 020645
 • Hersteller: BKT
 • Profil: TF-8181
 • Größe: 7.50-16
 • PR: 6
 • TL/TT: TT
 • Belastung max. kg bei km/h: 750/30
 • Zoll: 16

Reifen 9.00-16, 10 PR, 115 A6/108 A8, TT, BKT TF-9090 (T7)

 • Artikelnummer: 021338
 • Hersteller: BKT
 • Profil: TF-9090
 • Größe: 9.00-16
 • PR: 10
 • TL/TT: TT
 • Belastung max. kg bei km/h: 1250/30
 • Zoll: 16

Reifen 10.00-16, 8 PR, 115 A6/107 A8, TT, BKT TF-9090 (T7)

 • Artikelnummer: 020720
 • Hersteller: BKT
 • Profil: TF-9090
 • Größe: 10.00-16
 • PR: 8
 • TL/TT: TT
 • Belastung max. kg bei km/h: 1215/30
 • Zoll: 16

Reifen 10.00-16, 8 PR, 115 A6/107 A8, TT, BKT TF-8181, AS-Front

 • Artikelnummer: 032754
 • Hersteller: BKT
 • Profil: TF-8181
 • Größe: 10.00-16
 • PR: 8
 • TL/TT: TT
 • Belastung max. kg bei km/h: 1215/30
 • Zoll: 16

Reifen 11.00-16, 8 PR, 118 A6/110 A8, TT, BKT TF-9090 (T7)

 • Artikelnummer: 020775
 • Hersteller: BKT
 • Profil: TF-9090
 • Größe: 11.00-16
 • PR: 8
 • TL/TT: TT
 • Belastung max. kg bei km/h: 1320/30
 • Zoll: 16

Reifen 7.50-18, 8 PR, 106 A6/98 A8, TT, BKT TF-8181, AS-Front

 • Artikelnummer: 020676
 • Hersteller: BKT
 • Profil: TF-8181
 • Größe: 7.50-18
 • PR: 8
 • TL/TT: TT
 • Belastung max. kg bei km/h: 950/30
 • Zoll: 18

Reifen 6.00-19, 6 PR, 93 A6/85 A8, TT, BKT TF-9090 (T7)

 • Artikelnummer: 020973
 • Hersteller: BKT
 • Profil: TF-9090
 • Größe: 6.00-19
 • PR: 6
 • TL/TT: TT
 • Belastung max. kg bei km/h: 650/30
 • Zoll: 19

Reifen 6.00-19, 6 PR, 93 A6/85 A8, TT, BKT TF-8181, AS-Front

 • Artikelnummer: 020607
 • Hersteller: BKT
 • Profil: TF-8181
 • Größe: 6.00-19
 • PR: 6
 • TL/TT: TT
 • Belastung max. kg bei km/h: 650/30
 • Zoll: 19

Reifen 6.50-20, 6 PR, 97 A6/89 A8, TT, BKT TF-8181, AS-Front

 • Artikelnummer: 020638
 • Hersteller: BKT
 • Profil: TF-8181
 • Größe: 6.50-20
 • PR: 6
 • TL/TT: TT
 • Belastung max. kg bei km/h: 730/30
 • Zoll: 20

Reifen 7.50-20, 8 PR, 109 A6/101 A8, TT, BKT TF-9090 (T7)

 • Artikelnummer: 021260
 • Hersteller: BKT
 • Profil: TF-9090
 • Größe: 7.50-20
 • PR: 8
 • TL/TT: TT
 • Belastung max. kg bei km/h: 1030/30
 • Zoll: 20

Reifen 7.50-20, 6 PR, 103 A6/96 A8, TT, BKT TF-8181, AS-Front

 • Artikelnummer: 020683
 • Hersteller: BKT
 • Profil: TF-8181
 • Größe: 7.50-20
 • PR: 6
 • TL/TT: TT
 • Belastung max. kg bei km/h: 875/30
 • Zoll: 20